Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

God Jul och Gott Nytt år - en kort resumé

GITS vill med detta utskick önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

2018 har varit ett händelserikt år och vi gör en kort sammanfattning nedan och tar nya tag inför 2019 med fortsatt arbete för ökad samverkan i Västra Götaland

GITS

Under 2018 har GITS fått förstärkning i det viktiga arbetet med att samverka inom Västra Götaland. Samverkan blir allt viktigare framöver och en bra grund till detta har lagts av partnerna som verkar inom GITS. Under 2019 ser vi fram emot en närmare dialog med samtliga verksamheter och planerar att dyka upp på flera platser i regionen för samtal och utbyte.

SAMSA

Under 2018 lade vi ner en stor del av arbetet på ny rutin och överrenskommelse samt anpassning av SAMSA till den nya lagen. Arbetsgruppen och medlemmar i arbetsutskotten lade ner ett imponerande arbete vilket ger Västra Götaland och dess 49 kommuner ihop med Västra Götalandsregionen en bra grund inför nästa års arbete. Under 2019 fortsätter vi tillsammans att gemensamt förbättra processen utifrån överenskommelse, riktlinjer och rutin. 

Användningen av NPÖ har ökat i hela Västra Götaland. En mycket positiv utveckling som både ökar patientsäkerheten och spar resurser. 3 vårdsamverkansområden har tagit beslut om att under 2019 ersätta fax av epikriser med att i stället läsa handlingar i NPÖ. I Fyrbodal har NU-sjukvården slutat faxa handlingar som finns i NPÖ till kommunerna. Även många privata vårdgivare ansluter sig till NPÖ. Nu finns även möjligheten att nå NPÖ genom ett "uthopp" från SAMSA. 17 januari annordnas en informationsträff för kommuner om att bli producent. Då intresset är stort planerar vi att både livesända och filma för att kunna ses i efterhand.

SITHS/EFOS

Vi har under året arbetat med att utveckla och testa ett nytt och gemensamt bokningsstöd för våra utgivningskontor, vilket kommer att underlätta för både utgivare och kund. För NU-sjukvården är systemet redan i drift och efter nyår kommer TjänsteID service och anslutna kommuner att ansluta sina utgivningskontor. Efter initieringsfasen kommer vi att succesivt knyta fler utgivningskontor till det gemensamma bokningsstödet.

I slutet av maj fick Gemalto problem med att leverera SITHS-kort och under en period fanns bara reservkort att tillgå i ytterst begränsad volym. Vi lyckades med gemensamma krafter lösa detta genom att internt mellan oss fördela de reservkort som vi hade tillgängliga - Ett gott betyg för att vår samverkan inom GITS fungerar!

För att öka samverkan inom utgivarorganisationen ombildades ORA-gruppen till UtgivarForum där vi ökar möjligheterna för samtliga parter att medverka. Ett forum vi kommer att utveckla under 2019.

Lanseringen av Efos har tyvärr blivit uppskjuten två gånger under året och i dagsläget avvaktar vi vidare besked från Inera om hur och när detta kommer att ske. Detta påverkar även fortsatt arbete med mobilt Efos och förutsättningarna för mobila arbetssätt. Vi tittar dock på alternativ men med hänsyn till det nationella läget.

Olika besked ges även rörande SAMBI och här är rådet att fortsatt avvakta till dess tydliga besked finns och ges i samsyn mellan eHälsomyndigheten, SKL och Inera.


Vi ser fram emot ett spännande 2019 med än mer fokus på samverkan i Västra Götaland.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

/GITS-gänget

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131