Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Glad sommar önskar GITS

Vi vill önska alla en glad sommar när vi nu går in i semesterperioder och passa på att tacka alla kontakter och medarbetare för det arbete som ni lägger ner på att förbättra relationer och samverkan i Västra Götaland. Hoppas att ni alla får en härlig ledighet och kommer tillbaka med ny energi för ytterligare samverkan till hösten. Från och med augusti ökar vi åter takten.

Några få aktiviteter från våren vi vill lyfta och informera om

Ledningsråd hälsa, vård och omsorg

+

Under våren har ett intensivt arbete pågått för att få ihop styrning och ledning för helheten kring samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Denna inbegriper överenskommelse, riktlinje, rutin och IT-stöd. Arbetet har resulterat i att nuvarande styrgrupp SVPL från och med hösten 2019 ersätts av ett Ledningsråd för hälsa, vård och omsorg. Uppdragsbeskrivning finns framtagen och är beslutad av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och förfrågan om representation har gått ut till berörda verksamheter inom delregional vårdsamverkan, VästKom och VGR.

Etablerat länsgemensamt arbete med Samordnad Individuell Plan (SIP)

+

Från 1 mars finns länsgemensam SIP-samordnare, Jessica Ek, på plats för att stödja Västra Götalands gemensamma arbete med SIP. Bl.a. ska länsgemensam rutin revideras, hinder och utmaningar för genomförande av SIP identifieras och undanröjas och stöd ges i samordning, utbildning och förutsättningar för genomförande och utveckling av SIP tillsammans med delregionala och lokala SIP-samordnare. Arbetet bedrivs i nära samverkan med psykisk hälsa, arbete med samverkan vid in- och utskrivning samt brukarmedverkan. Ytterligare information kommer inom kort så håll utkick efter kommande prenumeration.

Uthopp till NPÖ

+

Från och med våren 2019 finns det en möjlighet för användarna i SAMSA att direkt göra ett uthopp till NPÖ på befintlig patient. Funktionen kan användas under förutsättning att bl.a. behörigheter finns uppsatta i HSA, avtal finns upprättat med Inera och att ett samtycke finns inhämtat. Rutin för inhämtande av samtycke finns framtaget i samverkan med stöd av juridisk expertis.
Rutinbeskrivning 2018.pdf

Samarbete med Framtidens VårdinformationsMiljö (FVM)

+

Arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) intensifieras allt mer och upphandlat system Millennium är kravställt för att täcka den funktionalitet som SAMSA erbjuder idag och mer därtill. Samarbete är etablerat mellan förvaltningen av SAMSA och FVM och vi har flera personer som för dialog eller aktivt jobbar inom FVM. Vi försöker här bidra med den långa och breda erfarenhet som finns inom och kopplat till SAMSA och överliggande överenskommelser, riktlinjer och rutiner. Samarbetet är av största vikt för att gemensamt stödja denna spännande resa och förändring som FVM innebär.

Beslutat uppdrag kring mobila arbetssätt i Västra Götaland

+

En förstudie eller Proof of Concept genomfördes inom ramen för GITS för att titta på möjligheten att i samverkan förbereda och få igång mobilt Efos. Pga olika omständigheter avbröts det nationella samarbete men behovet av mobila autentisersmetoder kvarstår. Förutsättningarna för att kunna erbjuda ett säkert mobilt arbetssätt är en grundläggande komponent för att i större utsträckning kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter.

På senaste SITIV den 14 maj beslutades det därför att genomföra ett uppdrag kring förutsättningarna för mobila arbetssätt i Västra Götaland. Projektledare kommer finnas på plats direkt efter sommaren för att i samverkan ta fram:

 • förslag på mobil autentiseringsmetod för personlig och delad mobil enhet som ska/kan användas för att uppnå tillitsnivå 3
 • beslutsunderlag för gemensamt ställningstagande om vägval kring infrastruktur för att kunna följa referensarkitektur för identitet och åtkomst
 • ”Tjänstefierat” erbjudande för att hantera funktionalitet för in- och utloggning där erfarenhet kan tas från genomförd PoC för mobilt Efos

Konferens - Digitalisering i praktiken

+

Den 28e maj genomfördes en konferens samverkan mellan Fyrbodals hälsoakademi, Kommunakademin Väst, Interreg-projektet eTeam för välfärdsteknologi, Högskolan Väst och GITS. Konferensen arrangerades i Trollhättan utifrån temat Digitalisering i praktiken - Gränsöverskridande arbetssätt. Fokus var på den nära vården och såväl program, presentationer som video från dagen finns att ta del av via konferenssidan. Bl.a. kan du ta del av informaton om pågående interreg-projekt, FVM och Omställningsarbetet inom Västra Götaland.

www.gitsvg.se/konferens_2019

GITS on Tour

+

GITS on Tour har genomförts på tre platser och redan nu vill vi informera om att vi kommer fortsätta med detta initiativ även under hösten. Tider för möten är redan bokade och vi ser gärna att ni kontaktar oss om ni vill att vi förlägger mötet hos er på någon av nedanstående tider. Under hösten erbjuds en distansmötestid initialt med efterföljande fysiskt möte. Tiderna för hösten är:

 • 3 september
  • 11:00 - 11:30 Möjlighet att prata med oss via distansmötesteknik
  • 11:30 - 12:30 Fysiskt möte på plats på Nya regionens hus i Göteborg
 • 10 oktober
  • 11:00 - 11:30 Möjlighet att prata med oss via distansmötesteknik
  • 11:30 - 12:30 Fysiskt möte, ej fastställd plats
 • 7 november
  • 11:00 - 11:30 Möjlighet att prata med oss via distansmötesteknik
  • 11:30 - 12:30 Fysiskt möte, ej fastställd plats
 • 11 december
  • 11:00 - 11:30 Möjlighet att prata med oss via distansmötesteknik
  • 11:30 - 12:30 Fysiskt möte, ej fastställd plats

 

GLAD SOMMAR!

/GITS-gänget

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131