Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Ledig tjänst - Funktionsledare GITS

Nu söker vi en Funktionsledare för GITS (Gemensam Information och TjänsteSamordning) som vill vara med och leda och driva verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering mellan VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland.

Läs mer här: Funktionsledare GITS - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Som funktionsledare för GITS ansvarar du för funktionen GITS och dess ingående uppdrag. Detta innebär verksamhetsplanering, arbetsledning, budgetering och ekonomisk uppföljning för att verkställa verksamhetsplanens mål inom givna ramar på ett kostnadseffektivt sätt. Funktionsledaren ska säkra och utveckla samverkan, tillsammans med VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland, i beslutade uppdrag och projekt inom sitt funktionsområde samt driva förbättringsarbete kopplat till hur verksamheterna upplever att befintliga tjänster och leveranser fungerar.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131