Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Konferens - Digitalisering i Praktiken

I samverkan mellan Hälsoakademin Väst, GITS, Kommunakademin Väst, Högskolan Väst och Interreg-projektet eTeam planeras återigen konferensen ”Digitalisering i praktiken inom hälsa, vård och omsorg”.

Fokus för 2022 är - Krav och möjlighet att ta del av information.

Syfte: Förbättra samverkan, få fram nya områden att arbeta med och undersöka tillsammans med akademi samt forsknings- och utvecklingsenheter

Målgrupp: Kliniskt verksamma, studenter och övriga med intresse för dagens innehåll, som arbetar inom vård och omsorg i Västra Götaland och Högskolan Väst. Konferensen vänder sig även till politiker och chefer inom ovan verksamheter.

PROGRAM

Välkommen och introduktion 09:15 (fika från 09:00)

Block 1 - Den enskildes upplevelse ca 09:20 - 10:40

 • Brukarrevision av SIP för barn och unga samt om NU-sjukvårdens digitala vårdmöten
  • Anna-Karin Engqvist & Agneta Persson, Samordnare förenings- och mänskliga rättighetsuppdraget, samordnare brukarrevisioner, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland och Göteborg

 • Patienters upplevelser av distansmöten - personcentrerat arbetssätt
  • Ann-Therese Hedqvist, Doktorand Linnéuniversitetet

 • Tankar och förväntningar från godemän/förvaltare om hur den enskilde påverkas av digitalisering
  (Obs! Programändring)
  • Maritha Olsson, Vice ordförande i Bohusläns God man och Förvaltarförening (BGMF)

 • Betydelsen av munvård för patienter i hemvård
  • Jessika Persson, Doktorand Högskolan Väst

Block 2 - Samverkande hälsa, vård och omsorg 11:00 - 12:10

 • Uppföljning av SIP - är det till någon nytta?
  • Marie Persson, studentarbete Högskolan Väst

 • Aktuell forskning om Samverkan vid vårdplanering - ett mellanorganisatoriskt triangeldrama
  • Lena G Larsson, Forskningsledare FoUUI Primär och nära vård, Hälsoakademin Väst

 • Personcentrering i kommunal vård och omsorg
  • Theresa Larsen, Analytiker på FoU i Väst, Göteborgsregionen

Lunch 12:10 - 13:00

Block 3 - Lärande och kommunikation 13:00 - 13:40

 • Arbetsintegrerat lärande (AIL) - Hur möts akademi och verksamhet?
  • Lars Svensson, Vicerektor för Forskning & Ann Svensson Verksamhetsledare Hälsoakademin Väst

 • Högre ambitionsnivå med ny länsövergripande riktlinje och innovativt digitalt spel för Samordnad Indivduell Plan - SIP
  • Jessica Ek, Processledare samordnad hälsa, vård och omsorg GITS

Block 4 - Juridiska frågeställningar och krav 13:40 - 14:30

 • Informationsöverföring inom vård och omsorg. Sammanhållen information inom vård och omsorg. Utredningen och efterföljande proposition från Socialdepartementet
  • Ingrid Floderus, Regionjurist VGR - Tidigare Sekreterare på Socialdepartementet i utredning om översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (S 2019:01)

Block 5 - Framtida vård 14:45 - 15:15

 • Digital vård, sociala rum - Platsens betydelse för e-hälsa i primärvård på landsbygden
  • Thomas Sjöström, Doktorand Högskolan Väst


 • Summering och avslut 15:20


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131