Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Konferens - Digitalisering i Praktiken

I samverkan mellan Fyrbodals hälsoakademi, Kommunakademin Väst, Interreg-projektet eTeam för välfärdsteknologi, Högskolan Väst och GITS arrangeras den årliga konferensen ”Digitalisering i praktiken inom hälsa, vård och omsorg”. Årets fokus är den nära vården utifrån gränsöverskridande arbetssätt.

Syfte: Förbättra samverkan, få fram nya områden att arbeta med och undersöka i samverkan mellan praktik, akademi samt forsknings- och utvecklingsenheter.

Målgrupp: Medarbetare, kliniskt verksamma, studenter, lärare, forskare, verksamhetschefer och politiker verksamma inom Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna och privata vårdgivare i Västra Götaland. Aktörer med koppling till frågor, utveckling och praktiskt arbete inom samverkan över vårdgivargränserna inom Västra Götaland

PROGRAM

Sammanfattning av konferensen

09:00 Registrering och fika

09:30 Välkomna och introduktion
Linn Wallér, Funktionsledare GITS och moderator för dagen

09:45 Arbetsintegrerat lärande (AIL) - kunskap och utveckling skapas i mötet mellan akademi och omvärld
Bibbi Ringsby Jansson, Vicerektor AIL, Högskolan Väst

FILM: https://vimeo.com/vastragotaland/review/341994303/18198524b1länk till annan webbplats

10:00 Omställningsarbetet inom Västra Götalandsregionen – Om vård i hemmet, digitala vårdmöten och monitorering i hemmet
Jan Eriksson, programchef omställningen

FILM: https://vimeo.com/vastragotaland/review/342005417/fe7010aa2elänk till annan webbplats

10:30 Samordnad utveckling för god och nära vård (Regeringsuppdrag S2017:01)
Maria Vikingsson, Kommunchef Sotenäs kommun, medlem i utredningens referensgrupp för kommundirektörer

FILM: https://vimeo.com/vastragotaland/review/343405836/cdd8581f8blänk till annan webbplats

10.50 Paus

11:10 Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) - Tillsammans skapar vi Framtidens
vårdinformationsmiljö till nytta för invånaren
Ann-Charlotte Klarén, Projektledare Kommun-FVM,
Lena Ström, Projektledare FVM Kommunsamordning VGR

FILM: https://vimeo.com/vastragotaland/review/343397448/8aa3b3d78flänk till annan webbplats

11.40 Samverkan vid in och utskrivning – kommande organisation och struktur
Maria Fredriksson, Funktionskoordinator GITS, Jeanette Andersson, Processledare VästKom,
Sara Woxneryd, projektledare GITS

FILM: https://vimeo.com/vastragotaland/review/343406748/af67197a00länk till annan webbplats

12:00 LUNCH

13:00

Interreg eTeam – Den enskilde vårdtagarens upplevelse av distansmöten
Ann-Therese Hedqvist, studentarbete

FILM: https://vimeo.com/vastragotaland/review/341995527/70c5d24a17länk till annan webbplats

13:20 Primärvården online – Reflektioner av dess användning
- Kurs – Vetenskapligt förhållningssätt Bertil Marklund, Professor och distriktsläkare
- Virtuella eller fysiska läkarbesök, Anna Nilsén, Wästerläkarna Redegatan
- En doktor i fickan, Fabian Ruben, Omtanken vårdcentral Frölunda Torg

FILM: https://vimeo.com/vastragotaland/review/343401481/9ce25d874elänk till annan webbplats

13:45 Distansmöten med stöd av gemensam plattform
Christer Nygren, Funktionskoordinator GITS

FILM: https://vimeo.com/vastragotaland/review/341995969/130d3b6e3flänk till annan webbplats

14:00 Interreg eTeam – Personalens upplevelse av digitalisering och ny teknik
Sandra Pennbrant, Margareta Karlsson och Ann-Marie Jonasson

FILM: https://vimeo.com/vastragotaland/review/343399496/9a038330aclänk till annan webbplats

14:20 Paus med fika

14:40 Brukarrevision av Samordnad Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018. "Jag lever mitt liv mellan stuprören"
Sara Svensson, Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg (NSPHiG)

FILM: https://vimeo.com/vastragotaland/review/341995123/e512664adelänk till annan webbplats

15:00 Västra Götaland Samordnade arbete för SIP
Jessica Ek, SIP-samordnare GITS

FILM: https://vimeo.com/vastragotaland/review/343407853/2466ffee8flänk till annan webbplats

15:20 Workshop - Pågående arbete och framtida hälsa, vård och omsorg. Vad behöver vi praktiskt fokusera på?

15:55 Avslut och summering


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131