Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Testmiljö

Beställning testkort/funktionscertifikat i testmiljö.

Sista dag för beställning/förlängning av testkort (LoA3 & LoA2) i SITHS Preprod är 7 juni 2023, se vidare information hos Inera:

SITHS Admin och Mina sidor i preprod stängs 14 juni 2023 - Inera Länk till annan webbplats.

Beställa funktionscertifikat i preprodmiljö (testcertifikat)

+

Servern måste kontrolleras av dig som beställare att den finns upplagd i HSA.

För kommuner, kontakta er HSA-admininstration för att lägga upp servern i HSA.
För VGR, så kan vi erbjuda att lägga upp servern i KIV.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131