Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Frågor och svar

Nedan hittar du svar på vanligt förekommande frågor

Varför måste jag uppgradera mitt kort?

+

Säkerhetskraven för nationella vård och omsorgssystem har höjts.

Var vänder jag mig om jag vill veta mer?

+

Till din lokala Biträdande Utgivare

Varför finns det en tidsram på uppgraderingarna?

+

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har beslutat att detta skall göras under en tidsbegränsad period.

Var vänder jag mig vid problem vid uppdateringen?

+

Till din lokala Biträdande Utgivare.

Om jag får problem efter uppdateringen var vänder jag mig då?

+

Vänd dig till din lokala IT support

Jag kommer inte in i mina system, vad gör jag?

+

Felanmäl enligt sedvanlig process till din lokala IT support

Jag hittar inte mina koder

+

Du måste beställa en PUK-kod för att återskapa PIN-koder. Detta medför en kostnad på 150kr per kod. Kontakta din lokala Biträdande utgivare.

Måste jag byta ut certifikaten på mitt SITHS/eTjänstekort?

+

Ja, om du har fått ett kort som är beställt före 2020-02-11.

Länken fungerar inte, hur gör jag?

+

Kontrollera att du använder dig av webbläsaren Internet Explorer 11.
Kontrollera att SITHS/eTjänstekortet sitter ordentligt i kortläsaren

En annan anledning är att uppgraderingen redan är gjord.

Vad händer om tiden gått ut och jag inte uppdaterat mitt kort?

+

Då måste du beställa ett nytt kort. Kontakta din Biträdande Utgivare

Vad händer om jag drar ur kortet innan uppdateringen är klar?

+

Det beror på hur långt du kommit i uppgraderingsprocessen, är det illa så har du ett ickefungerande kort och måste beställa ett nytt. Kontakta din biträdande utgivare

Jag har ett reservkort, ska det uppgraderas?

+

Nej

Krypterad epost, vad händer med den?

+

Kryptering för skyddad överföring – inte lagring
Kryptering ska enbart användas för att skydda överföring av information och inte lagring av den av ovan angivna skäl. Det betyder att informationen måste överföras från e-posten till annan lämplig lagringsplats.

Om SITHS-kort förloras/går sönder/giltighetstiden går ut eller en uppgradering av certifikat måste ske är det inte möjligt att dekryptera informationen. Enda möjligheten att få åtkomst till informationen i sådant fall är om avsändaren/mottagaren har kvar informationen och kan sända om den.

För VGR se RUTIN VID ANVÄNDNING AV KRYPTERINGSFUNKTIONEN I MS OUTLOOK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kapitel 5 och 6

 

Jag har en MAC, kan jag uppdatera?

+

Nej, inga MAC-användare kan uppgradera i nuläget då nationell sida inte stödjer detta.
Möjlighet finns däremot att använda en PC med korrekt version av NetID installerat och med kortläsare för att genomföra uppgradering.

Jag har ett kort från Skatteverket eller TeliaSonera som jag har lagt ett SITHS-certifikat på. Går det att uppgradera?

+

Dessa kort går inte att uppgradera till SITHS eID. Du behöver beställa ett kort utgivet från SITHS från din utgivare. VGR stödjer sina avtalade aktörer med eTjänstekort (SITHS-kort).

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131