Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

EnkätBehovsbild
I projektplanen står det att en behovsbild ska inhämtas, via en enkät. Utifrån behovsbild samt analys och utredning kring styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom alla områden som krävs för att bygga upp en federation, som stödjer ett mobilt arbetssätt, kommer projektet skapa ett underlag för vidare beslut. Arbetet ska också ge underlag för att bygga upp ett antal, förhoppningsvis tre, testinstallationer, kallade Proof of concept (PoC). Dessa testinstallationer kommer sedan utvärderas och testas där resultatet sedan ligger till grund för det koncept Identitet och behörighet i federation VG förankrar och tar fram beslutsunderlag på. Här kommer nu de frågor vi skulle vilja ha svar på för att kunna få en bra och heltäckande bild av hur VG tänker inom området autentisering och federation.

Jobbar ni med personliga eller delade enheter? Flera alternativ kan väljas. * (obligatorisk)


Jobbar ni med personliga eller delade enheter? Flera alternativ kan väljas.


Om ni använder er av delade enheter. Hur länge, i genomsnitt, använder varje medarbetare enheten. Flera alternativ kan väljas.


Om ni använder er av delade enheter. Hur länge, i genomsnitt, använder varje medarbetare enheten. Flera alternativ kan väljas.

För att autentisera sig mot en tjänst inom Hälso- och omsorg krävs oftast en stark tvåfaktorsautentisering. Det innebär att en medarbetare alltid behöver ett objekt som visar på individens identitet. Vi har idag SITHS-kort, men det finns andra alternativ. Detta innebär dock ofta att medarbetaren behöver skaffa sig en elektronisk identitet personligen, som vi sedan kopplar till användarorganisationen. Hur ser ni på att ställa krav på en medarbetare att skaffa sig en sådan identitet, t.ex. mobilt bank-id eller Freja id? * (obligatorisk)


För att autentisera sig mot en tjänst inom Hälso- och omsorg krävs oftast en stark tvåfaktorsautentisering. Det innebär att en medarbetare alltid behöver ett objekt som visar på individens identitet. Vi har idag SITHS-kort, men det finns andra alternativ. Detta innebär dock ofta att medarbetaren behöver skaffa sig en elektronisk identitet personligen, som vi sedan kopplar till användarorganisationen. Hur ser ni på att ställa krav på en medarbetare att skaffa sig en sådan identitet, t.ex. mobilt bank-id eller Freja id?När det gäller SITHS, vill vi veta hur ni arbetar idag. * (obligatorisk)


När det gäller SITHS, vill vi veta hur ni arbetar idag.Hur ser ni på framtiden när det gäller SITHS? * (obligatorisk)


Hur ser ni på framtiden när det gäller SITHS?
Skulle ni mot förmodan ha fler än tre IdP:er, får ni lägga in fler på sista raden.


Skulle ni vara intresserade av att byta ut eller avveckla era autentiseringstjänster om det finns en eller flera gemensamma alternativ som erbjuds som väl möter upp era behov? * (obligatorisk)


Skulle ni vara intresserade av att byta ut eller avveckla era autentiseringstjänster om det finns en eller flera gemensamma alternativ som erbjuds som väl möter upp era behov?
Med mobila tjänster menar vi alla de tjänster som medarbetaren använder via sin mobiltelefon, mobila platta eller annan mobil utrustning. Hit räknas inte en bärbar dator.SSO
Vi kommer nu till frågor kring Single Sign On (SSO) och hur ni ser på detta.

Hur ser ni behovet av att arbeta med SSO för grupper som hanterar icke känslig information? * (obligatorisk)


Hur ser ni behovet av att arbeta med SSO för grupper som hanterar icke känslig information?
Hur ser ni behovet av att arbeta med SSO för grupper som hanterar känslig information där det ställs krav på stark autentisering? * (obligatorisk)


Hur ser ni behovet av att arbeta med SSO för grupper som hanterar känslig information där det ställs krav på stark autentisering?
Hur ser ni på behovet av Multifaktorautentisering (MFA) Step Up?  * (obligatorisk)


Dvs. att användaren kommer åt alla tjänster, men att tekniken styr om användaren är autentiserad på rätt tillitsnivå. Om användaren inte är det behöver användaren autentisera sig igen med en metod som har rätt tillitsnivå för att nå informationen.

Hur ser ni på behovet av Multifaktorautentisering (MFA) Step Up?

När det gäller samarbete och samordning skulle vi vilja veta hur ni ställer er till följande påståenden:


När det gäller samarbete och samordning skulle vi vilja veta hur ni ställer er till följande påståenden:

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131