Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Priser


Prislista 2019 för den gemensamma utgivningsorganisation

Produkt

Pris

Ordinarie eTjänstekort 5 år

665 kr

Reservkort eTjänstekort 6 mån

300 kr

PUK-kod

150 kr

Utkörning på plats (minst 10 personer)

2000 kr

Funktionscertifikat (uppläggning)

1000 kr

Testkort

300 kr


För priser inom respektive förvaltning inom VGR, se kontaktlista

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131