Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Skyddade personuppgifter

System visar följande:

Teknisk information.

Vid skyddad identitet så ta direktkontakt med oss via telefon för hantering av eTjänstekort (fotografering/beställning/utlämning)
OBS! Tillhör du en privat vårdgivare så ta direkt kontakt med Jessica Lunde.

Kontaktuppgifter

Område

Namn

Telefon

Epostadress

Fyrbodal

Mats Johansson

010-4356665

mats.g.johansson@vgregion.se

Göteborg

Lena Revertimini

031-3686821

lena.revertimini@intraservice.goteborg.se

Göteborg

Christina Lindström

031-3686573

christina.lindstrom@intraservice.goteborg.se

Göteborg

Martin Hermansson

0769-402842

martin.b.hermansson@vgregion.se

Göteborg

Jessica Lunde

0700-825904

jessica.lunde@vgregion.se

Sjuhärad

Johan Aneljung

0704-143350

johan.aneljung@vgregion.se

Skaraborg

Ann-Charlotte Hall

0702-942846

ann-charlotte.hall@vgregion.se

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131