Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Elevhälsodata Väst

Välkommen till Elevhälsodata Väst. Vi finns för att ge barn och unga i Västra Götaland förutsättningar för att må bra och lyckas i skolan.

 

Syftet med Elevhälsodata Väst är att minska skillnader i hälsa och livsvillkor hos unga. Bakgrunden är projektet Elevens hälsa i fokus som ingår i Västra Götalandsregionens Kraftsamling fullföljda studier. Det handlar om hur vi kan ge barn och unga förutsättningar för bra hälsa, utbildning och framtidstro. För att få en fördjupad kunskap om barn och ungas hälsa och för att kunna följa hälsans utveckling har en regiongemensam digital elevhälsoenkät tagits fram tillsammans med ett gemensamt metodstöd för det goda elevhälsosamtalet.

Spridningskonferens

Den 20 mars 2024 kl 13-16 hölls en informationskonferens i Göteborg. Konferensen livesändes och du kan se inspelningen här Länk till annan webbplats.


Så funkar det med elevhälsoenkäten

Enkäten vänder sig till elever i årskurs 4 och 8 samt första året i gymnasiet. Enkäten innehåller frågor om självskattad hälsa och livsvillkor, såsom skolmiljö, fysisk- och psykisk hälsa, sömn och kost mm.

Svaren i elevhälsoenkäten redovisas i en databas

Enkätsvaren överförs till elevens journal och ligger sedan till grund för det hälsosamtal som elevhälsan erbjuder. Om eleven (och för de yngre barnen vårdnadshavaren) lämnar sitt samtycke, överförs en del av svaren till en regiongemensam databas – Elevhälsodata väst, EHDV. Vi garanterar elevernas anonymitet genom att det i resultatet som presenteras inte går att se information om enskilda individer.

Vad händer nu?

Enkäterna finns tillgängliga för kommuner och friskolor som använder sig av journalsystemen Prorenata eller PMO. Inför kommande läsår digitaliseras de engelska versionerna av enkätera och det pågår även förstudie gällande enkät för förskoleklass samt anpassad skola.

Hur tar jag del av den digitala elevhälsoenkäten?

Välkommen att kontakta oss på Elevhälsodata Väst, ehdv@vgregion.se om din kommun eller friskola vill använda den digitala elevhälsoenkäten med tillhörande statistikverktyg eller om du har frågor eller synpunkter.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131