VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Svarsformulär för inbjudan till dialog om länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VästKom, som är de fyra kommunalförbunden i Västra Götalands arena för gemensamma frågor, har fått kommunernas uppdrag att undersöka möjligheten att i framtiden ha ett avtal avseende VFU som omfattar samtliga kommuner och lärosäten i länet.

Brev skickades till lärosätena i juni 2018. Detta formulär är ett sätt att förenkla återkopplingen från lärosätena.

Tacksam för återkoppling innan den 14 september

Svar från:  * (obligatorisk)

Vi är intresserade av att delta i dialog om länsgemensamt avtal:


Vi tycker att det är en bra ide att ha möte i anslutning till kommande RGS:
Senast publicerad