VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Verifiera begreppsystemVGR

Programmet Framtidens vårdinformationsmiljö har arbetat fram ett begreppsystem för hälso-. och sjukvård. Begreppssystem är nu i version 1.0 och är under utveckling.

Detta formulär används för;

  • att verifiera kapitel som helhet
  • ge kommentarer på termer och definitioner utifrån kommunernas verksamhet inom den kommunala hälso- och sjukvården och elevhälsans medicinska del
  • registrera vilka kapitel som du inte har arbetat med
  • ge förslag på termer och definitoner som du tycker saknas

Begreppssystem är en av de grundläggande förutsättningarna i det fortsatta arbetet med strukturerad dokumentation.Det innebär att information om patient har dokumenterats på ett sätt så att det kan återsökas, delas, tolkas entydigt och sammanställas för olika syften. Informationen kan återanvändas i vårdinformationssystem.

Vid mötet beslutade vi att vi arbetar endast med kapitel 5, 25, 6 och 26.

Efter den 19 februari kommer arbetet med begreppsmodellen att fortsätta.

Svar önskas senast 14 februari.

Har du frågor kontakta oss via funktionsbrevlådan informatik@vgregion.seInstruktion
I denna tabell är alla kapitel med som behöver verifieras. Syftet med tabellen är att få ett underlag till analys och fortsatt arbete.

Svar per kapitel * (obligatorisk)


Bestäm en gradering för varje delfråga
  Alla begrepp är verifierade Kommentar finns Har inte verifierats
5. Begrepp relaterade till hälso- och sjukvårdsaktörer

6.Begrepp relaterade till hälso- och sjukvårdsangelägenheter

25. Hälso- och sjukvårdsaktörer

26. Hälso- och sjukvårdsangelägenheter

ex 25.2.3.1.1
Jag har fler kommentarer angående termer och definitioner


Jag har fler kommentarer angående termer och definitioner
Senast publicerad