VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nulägesanalys för kommunikation

Ansvarar kommunen för andra boendeformer t ex boende för ensamkommande barn, finns plats att för detta längst ner i enkäten.

UPPGIFTSLÄMNAREGrundläggande teknik
BRUKARE
VERKSAMHET, PERSONAL OCH BESLUTSFATTARE
Senast publicerad