VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nulägesanalys - Produkter och IT-system


UPPGIFTSLÄMNARETILLGÅNG OCH ANVÄNDNING AV PRODUKTER
Finns det utrustning i form av dator, smartphone och surfplattor som används av biståndshandläggare i brukarens hem?Finns det utrustning i form av dator, smartphone och surfplattor som används av socialsekreterare i brukares hem?Finns det utrustning i form av dator, smartphone och surfplattor som används av legitimerad personal i brukarens hem?Finns det utrustning i form av dator, smartphone och surfplattor som används av annan personal i brukarens hem?Analysera/ Fundera på

IT-System
Kan biståndshandläggare använda verksamhetssystem i brukaren hem?Kan socialsekreterare använda verksamhetssystem i brukaren hem?Kan legitimerad personal använda verksamhetssystem i brukarens hem?Kan annan personal använda verksamhetssystem i brukarens hem?
Vilka verksamhetssystem användas mobilt? Leverantörernas mobila applikationer besvaras i nästa fråga. Ta bort rader med system som inte är aktuella för er.
Program
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Används ej Används och fungerar bra Används men fungerar dåligt
Procapita IFO

Procapita VoO

Laps Care

Klara SVPL

Magna Cura

Phoniro

webSesam

VIVA/llab

Treserva

Omfale

Omsorg 2000/Alfa

Prevasive

Safedoc

Vitae/CSC

BAB

Mobilus

Pulsen Combine

TES

ASInet

Carewinsql

Apomed

Maximilia

Journal III

Svevac

Matilda Food IT

Senior Alert

BPSD

Palliativa registret

NPÖ

Pascal

Annat vilket

Mobipen

LifeCare

Intraphone

TES (Tunstall)

Axsor

Phoniro

Posifon

MPÖ

Senast publicerad