VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nulägesanalys för kommunikation

Ansvarar kommunen för andra boendeformer t ex boende för ensamkommande barn, finns plats att för detta längst ner i enkäten.

UPPGIFTSLÄMNAREI ORDINÄRT BOENDE
Vilka kommunikationsmöjligheter finns? Beskriv de möjligheter som finns, mobilt ex GSM/Stadsnät/Privata nät.

I SÄRSKILT BOENDE
Trådlös kommunikation

Försök uppskatta hur stor procent som har tillgång till Internet.
Det behöver inte vara kostnadsfritt för boende. Det kan vara både fast och Wifi.
Försök uppskatta hur stor procent som har tillgång till Internet.
I BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE

Senast publicerad