VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Svarsmall för remiss - Västbus riktlinjer

Som ett led i beredningen av revidering av Västbus riktlinjer önskas synpunkter på förslaget som i fortsättningen föreslås benämnas ”Överenskommelse om samverkan om barn och unga, 0 - 20 år, i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från kommunen och Västra Götalandsregionen, 2019-2020”.

Länets 49 kommuner och hälso- och sjukvårdsnämnderna, Styrelsen för beställd primärvård samt berörda sektorsråd inom VGR ges härmed tillfälle att inkomma med synpunkter.

Eventuella frågor besvaras av: jessica.ek@skaraborg.se eller ulrika.soderlund@vgregion.se 

Sista dag att svara är: 2018-08-31 - ny sista svarsdatum: 2018-10-31
Fråga 1
Synpunkter på Överenskommelse om samverkan om barn och unga, 0-20 år, i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från kommunen och Västra Götalandsregionen (fd. Västbus riktlinjer):  * (obligatorisk)
Fråga 1NEDAN ÖNSKAS EVENTUELLA SYNPUNKTER KOPPLADE TILL VARJE RUBRIK
Fråga 2
Synpunkter kopplade till Bakgrund  * (obligatorisk)
Fråga 2Fråga 3
Synpunkter kopplade till Syfte  * (obligatorisk)
Fråga 3Fråga 4
Synpunkter kopplade till - Parter * (obligatorisk)
Fråga 4Fråga 5
Synpunkter kopplade till - Giltighetstid  * (obligatorisk)
Fråga 5Fråga 6
Synpunkter kopplade till - Gemensamma mål  * (obligatorisk)
Fråga 6Fråga 7
Synpunkter kopplade till - Målgrupp  * (obligatorisk)
Fråga 7Fråga 8
Synpunkter kopplade till - Samverkan utgår ifrån lagar och föreskrifter  * (obligatorisk)
Fråga 8Fråga 9
Synpunkter kopplade till - Västbus innebär en överenskommelse om gemensam struktur för samverkan och samordning  * (obligatorisk)
Fråga 9Fråga 10
Synpunkter kopplade till - Samtycke  * (obligatorisk)
Fråga 10Fråga 11
Synpunkter kopplade till - Tillämpning, organisering, avvikelserapportering och uppföljning  * (obligatorisk)
Fråga 11Fråga 12
Synpunkter kopplade till - någon av bilagorna  * (obligatorisk)
Fråga 12
Senast publicerad