VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Remiss kring ekonomisk modell för att reglera betalningsansvaret utifrån lagen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Sista dag att svara är: 2018-04-23
Fråga 1
Kommunen jag svarar för ställer sig bakom föreslagen ekonomisk genomsnittsmodell för beräkning av betalansvaret. * (obligatorisk)
Fråga 1Fråga 2
Kommunen jag svarar för ställer sig bakom förslaget om att det vid utskrivning från psykiatrin sker en nedtrappning av antal dagar i två steg. Från och med 2018-09-25 t o m 2019-12-01 inträder kommunens betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med 2019-12-02 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård. * (obligatorisk)
Fråga 2Senast publicerad