VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kartläggning över nuläge - registrering i Svevac avseende vaccinering mot covid-19

För frågor om formuläret kontakta:

Charlotta Wilhelmsson
070-342 81 77

charlotta.wilhelmsson@vastkom.se

 
Andel registrerade vaccineringar i Svevac av totalt antal genomförda vaccinationer för personer med kommunal hälso- och sjukvård:
Uppskatta andel så gott det går.  * (obligatorisk)
Andel registrerade vaccineringar i Svevac av totalt antal genomförda vaccinationer för personer med kommunal hälso- och sjukvård:

Kommentar:

Senast publicerad