VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kommunal samverkan med VGR

VästKom företräder kommunerna i Västra Götaland i dialogen med regionala och nationella aktörer inom fokusområdena Socialtjänst & Hälso- och sjukvård, regional utveckling och digitalisering. De senaste tre åren har en delregional satsning gjorts utifrån de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland (Fyrbodal, Skaraborg, Boråsregionen och Göteborgsregionen). För närvarande finansieras nio stycken eSamordnare Öppnas i nytt fönster. inom ramen för uppdragen. Tillsammans med VGR finns även en Gemensam IT-Samordningsfunktion (GITS Öppnas i nytt fönster.) som finansieras gemensamt av Västra Götalandsregionen och kommunerna i länet. GITS arbetar på uppdrag av den gemensamma styrgruppen SITIV Öppnas i nytt fönster..

Nu förbereder vi hur vår kommunala samverkansorganisation ska se ut framöver, baserat på de behov och krav vi får till oss. Med det genomförs workshops tillsammans med kommuner. Västra Götalandsregionen är en viktig samarbetspartner för kommunerna i Västra Götaland, därav får du utifrån din roll nedan frågor. Genom denna enkät är förhoppningen att vi får en bild av om nuvarande samarbete med VGR tenderar att öka eller minska.

Vid frågor:
Karl Fors
0725663070

 

Västra Götalandsregionens behov av samverkan med kommunerna, vad gäller digitalisering

Vänligen svara på enkäten senast 4 maj!


Ange din roll


Ange din roll

Pågår det inom ditt ansvar/verksamhetsområde projekt/samarbeten med kommunerna idag? * (obligatorisk)


Pågår det inom ditt ansvar/verksamhetsområde projekt/samarbeten med kommunerna idag?Hur upplever du behovet, inom ditt verksamhetsområde, av att genomföra gemensamma projekt/samarbeten tillsammans med kommunerna? (de kommande tre åren) * (obligatorisk)


Hur upplever du behovet, inom ditt verksamhetsområde, av att genomföra gemensamma projekt/samarbeten tillsammans med kommunerna? (de kommande tre åren)


Senast publicerad