VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Uppföljning - Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

God och nära vård 2020 En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården

Överenskommelsen för 2020 omfattar totalt 6 250,5 miljoner kronor, varav 500 miljoner kronor till kommunerna. Kommunerna i Västra Götaland får således dela på 75 089 736 kr. Fördelning av medlen till länet utgår från invånarantal samt antal patienter i den kommunal hälso- och sjukvården.

Kommunerna redovisar sina satsningar till sina respektive kommunalförbund i enlighet med vad som anges i avsnitt 7 i överenskommelsen.

Varje kommun ombeds svara senast 2021-01-29

1. Medel har användas till satsningar på en ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära vård * (obligatorisk)
1. Medel har användas till satsningar på en ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära vårdKostnader för lön och sociala avgifter


Kostnader för kontor:


Kostnader för resor:


Kostnader för revision:


Övriga kostnader:

Har syftet med denna satsning enligt er uppfattning uppnåtts? * (obligatorisk)
Har syftet med denna satsning enligt er uppfattning uppnåtts?
Satsningen är:2. Medel har användas till att stärka och utveckla goda förutsättningar på arbetsplatsen för medarbetarna * (obligatorisk)
2. Medel har användas till att stärka och utveckla goda förutsättningar på arbetsplatsen för medarbetarna

Satsningen är:3. Medel har använts till att utbilda vårdens framtida medarbetare * (obligatorisk)
3. Medel har använts till att utbilda vårdens framtida medarbetare

Satsningen är:4. Medel har använts till insatser för att stödja omställningen till nära vård * (obligatorisk)
4. Medel har använts till insatser för att stödja omställningen till nära vård

Satsningen är:

Har någon del i arbetet bidragit till att närma sig det jämställdhetspolitiska delmålet (mål 5) jämställd hälsa?

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084