VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Rekvirering - Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

God och nära vård 2020 En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården.

Överenskommelsen för 2020 omfattar totalt 6 250,5 miljoner kronor, varav 500 miljoner kronor till kommunerna. Kommunerna i Västra Götaland får således dela på 75 089 736 kr. Fördelning av medlen utgår från invånarantal samt antal patienter i den kommunal hälso- och sjukvården.

Medlen till kommunerna utbetalas till RSS i respektive län och redovisningen av dessa medel sker i enlighet med vad som anges i avsnitt 7 i överenskommelsen.

En ekonomisk redovisning för kalenderåret som visar hur de medel som tilldelats RSS använts ska lämnas av kommunalförbunden via VästKom till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Med anledning av pandemin är det osäkert på vilket sätt redovisning kommer att krävas. Men en uppföljning på motsvarande sätt som denna rekvirering förbereds.

Medlen för utvecklingsområdet får användas för följande områden:

  • En ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära vård
  • Utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen
  • Utbilda vårdens framtida medarbetare

Medlen får användas till att stärka nya, redan pågående satsningar eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar.

Varje kommun inbjuds att rekvirera sin del av medlen via detta formulär.

Medlen ska användas till satsningar inom:
1. En ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära vård * (obligatorisk)
Medlen ska användas till satsningar inom:Satsningen är:  * (obligatorisk)2. Utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen * (obligatorisk)Satsningen är:  * (obligatorisk)3. Utbilda vårdens framtida medarbetare * (obligatorisk)Satsningen är:  * (obligatorisk)4. Omställning till Nära Vård * (obligatorisk)Satsningen är:  * (obligatorisk)Summa att rekvirera:
Vi garanterar att ekonomichef (eller motsvarande) kan intyga att uppgifterna stämmer och att medel som inte förbrukats i enlighet med kraven i överenskommelsen återbetalas till kammarkollegiet senast den 31 mars 2021..
Märkning av medlen (betalningsreferens): Utbetalningen görs av respektive kommunalförbund (ska varje förbunds organisationsnummer stå här?) Då avropet görs på statliga medel utgår ingen moms.  * (obligatorisk)
Vi garanterar att ekonomichef (eller motsvarande) kan intyga att uppgifterna stämmer och att medel som inte förbrukats i enlighet med kraven i överenskommelsen återbetalas till kammarkollegiet senast den 31 mars 2021..

Senast publicerad