VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Uppföljning - Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

God och nära vård 2020 En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården

Överenskommelsen för 2020 omfattar totalt 6 250,5 miljoner kronor, varav 500 miljoner kronor till kommunerna. Kommunerna i Västra Götaland får således dela på 75 089 736 kr. Fördelning av medlen till länet utgår från invånarantal samt antal patienter i den kommunal hälso- och sjukvården.

Kommunerna redovisar sina satsningar till sina respektive kommunalförbund i enlighet med vad som anges i avsnitt 7 i överenskommelsen.

Varje kommunalförbund och VästKom ombeds svara senast 2021-02-12
Summa tilldelade statsbidrag totalt:

Summa ej förbrukade statsbidrag totalt:

1. Medel har användas till satsningar på en ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära vård * (obligatorisk)
1. Medel har användas till satsningar på en ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära vårdHar syfte och mål med den aktuella satsningen enligt er uppfattning uppnåtts? * (obligatorisk)


Satsningen är:2. Medel har användas till att stärka och utveckla goda förutsättningar på arbetsplatsen för medarbetarna * (obligatorisk)
2. Medel har användas till att stärka och utveckla goda förutsättningar på arbetsplatsen för medarbetarnaHar syfte och mål med den aktuella satsningen enligt er uppfattning uppnåtts? * (obligatorisk)


Satsningen är:3. Medel har använts till att utbilda vårdens framtida medarbetare * (obligatorisk)
3. Medel har använts till att utbilda vårdens framtida medarbetareHar syfte och mål med den aktuella satsningen enligt er uppfattning uppnåtts? * (obligatorisk)


Satsningen är:4. Medel har använts till insatser för att stödja omställningen till nära vård * (obligatorisk)
4. Medel har använts till insatser för att stödja omställningen till nära vårdHar syfte och mål med den aktuella satsningen enligt er uppfattning uppnåtts? * (obligatorisk)


Satsningen är:

Har någon del i arbetet bidragit till att närma sig det jämställdhetspolitiska delmålet (mål 5) jämställd hälsa?

Inom området jämställdhet har vi jobbat med (möjligt att göra flera val):
Vi garanterar att ekonomichef (eller motsvarande) kan intyga att uppgifterna stämmer och att medel som inte förbrukats i enlighet med kraven i överenskommelsen återbetalas till kammarkollegiet. * (obligatorisk)
Vi garanterar att ekonomichef (eller motsvarande) kan intyga att uppgifterna stämmer och att medel som inte förbrukats i enlighet med kraven i överenskommelsen återbetalas till kammarkollegiet.

Senast publicerad