VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kartläggning kommunal hälso- och sjukvård

Detta är en enkät med frågor om den kommunala hälso-och sjukvården som vi vill be den som är ansvarig för hälso-och sjukvården i kommunen att besvara. Syftet med enkäten är att vi på regional nivå ska få en bild av samarbetet mellan Västra Götalandsregionens hälso-och sjukvård och den kommunala hälso-och sjukvården och vilka eventuella förändringar som kommunerna upplever har skett de senaste åren.

Vi är medvetna om att vissa av frågorna om antal patienter kan vara svåra att ge ett exakt svar på. Om frågan är svår att svara på så gör hellre en uppskattning av antal än att inte svara alls.

Sista dag att svara är: 2019-09-16

Vid frågor kontakta: Anneli Assmundson Bjerde, VästKom, mobil 073-3358516

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8
Upplever ni att det under de senaste två åren har skett en förskjutning av ansvarsgränser från VGR:s specialistnivå till kommunal hemsjukvård?  * (obligatorisk)
Fråga 8Fråga 9
Om ja på fråga 8, upplever ni att förskjutningen av ansvarsgränser under de senaste två åren medfört förändrade kostnader för kommunen?
Fråga 9

Fråga 10
Om ja på fråga 8, upplever ni en förskjutning av ansvarsgränser som innebär att en utökad kompetens behövs inom hemsjukvården?  * (obligatorisk)
Fråga 10
Fråga 11

Senast publicerad