VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland

- ställningstagande till fortsatt arbete efter 2018

Sista dag att svara är: 2018-05-11
Fråga 1
Den kommun jag svarar för vill se ett fortsatt arbete med handlingplan inom äldreområdet * (obligatorisk)
Fråga 1
Fråga 2
Målen i handlingsplanen är  * (obligatorisk)
Fråga 2

Fråga 3
Indikatorerna i handlingsplanen är * (obligatorisk)
Fråga 3
Fråga 4
Kommunen jag svarar för vill medfinansiera ett fortsatt arbete med handlingsplan inom äldreområdet  * (obligatorisk)
Fråga 4Uppskattad kostnad för processledning som behöver samfinansieras av kommunerna
20% tjänst plus omkostnader (45000x1,5x12/5) ca 240 000kr/år = 0,14 öre per invånare

Senast publicerad