VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kartläggning teknik

I arbetet med drift och förvaltningsavtal så behöver FVM projektet Infrastruktur och drift svar på på följande frågor kring

  • Fjärranslutning med VMware
  • Samtida användare
  • Skrivare

Som stöd i svar kring samtida användare se uppgifter här:

Resultat kartläggning användare sommaren 2019

Använd gärna kommentarsfältet för information till projektet som kan underlätta förståelse.

Svar önskas till den 18 oktober.


Välj din kommun. Om du svarar för flera kommuner då finns alternativet "Svarar för flera kommuner". Om så, skriv på nästa fråga vilka det gäller.


Licenser för fjärranslutning

1. Har ni licens för VMware Horizon Enterprise? * (obligatorisk)


1. Har ni licens för VMware Horizon Enterprise?3. Har ni licens för Vmware Horizon Apps?


3. Har ni licens för Vmware Horizon Apps?Samtida användare av Millenniumtjänsten
Vi behöver en uppskattning om samtida användare av Millenniumtjänsten. 1. Utgå ifrån det antal som ni uppskattat ska använda Millennium per Option 2. Det är det maximala antalet som ska uppskattas, dvs. den tidpunkt där flest användare använder sig av systemet samtidigt 3. Hur stor andel är samtida användare?

5. VGR:S beräkning på andelen samtida användare är 35% av det totala antalet användare. Den andelen kan gälla vår kommuner för;


Besvaras om det är ett aktuellt alternativ. Inom VGR har det gjorts en uppskattning att 35 % av det totala antalet användare kommer använda sig av Millennium samtidigt vid varje tidpunkt. Har ni svårt att göra någon annan uppskattning eller bedömmer att VGRs uppskattning är rimlig då använder ni den.

5. VGR:S beräkning på andelen samtida användare är 35% av det totala antalet användare. Den andelen kan gälla vår kommuner för;
Användare från skola och vård och omsorg. Ange i %


Besvaras av kommuner som kan avropa option 2. Ange %


Gäller alla användare fullanvändare och mobilanvändare. Ange %


Skrivare -nätverksanslutna eller lokala.13. Vilka tillverkares skrivare används primärt i er kommun? Markera de fem vanligaste


13. Vilka tillverkares skrivare används primärt i er kommun? Markera de fem vanligaste


14. Används enbart nätverksanslutna skrivare i er kommun?


14. Används enbart nätverksanslutna skrivare i er kommun?


18. Har Er kommun någon Pull Print/Follow me print lösning?


18. Har Er kommun någon Pull Print/Follow me print lösning?Senast publicerad