VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

FVM Licenser Microsoft

Inför dialog med Microsoft kring situationen med dubbla licenser för fjärranslutning, vill vi få en bättre bild av hur avtalssituationen med Microsoft ser ut. För att komma fram i processen snabbt behöver vi svar senast den 19 september.

Följande frågor kommer från Microsoft licensansvarige.

Håkan Briggner
Licensansvarig VGR


Välj din kommun. Om du svarar för flera kommuner då finns alternativet "Svarar för flera kommuner". Om så, skriv på nästa fråga vilka det gäller.


1. Finns ett centralt avtal med Microsoft? * (obligatorisk)


1. Finns ett centralt avtal med Microsoft?


Om JA på fråga 1. Svara då på följande frågor om avtal/en med Microsoft. Om NEJ på fråga 1.Gå till fråga 8 samt ange dina kontaktuppgifter

2. Vilken/vilka typ/er av avtal


2. Vilken/vilka typ/er av avtal

3. Omfattar avtalet följande licenser:


3. Omfattar avtalet följande licenser:
4. Omfattar avtalet en egen tennant (O365)?


4. Omfattar avtalet en egen tennant (O365)?


5. Licenserna är:


5. Licenserna är:
Senast publicerad