VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

FVM kartläggning elevhälsa

Du som har fått denna enkät är ansvarig för elevhälsan i din kommun. I Programmet Framtidens vårdinformationsmiljö pågår nu ett antal förberedande aktiviteter. En del i detta är kartlägga verksamhetsområdet elevhälsa för att öka kunskapen om elevhälsans organisering och lokala regelverk för dokumentation i länet. Den ökade kunskapen ska skapa bättre förutsättningar för den kommande planeringen.

Alla kommunerna i länet har intresse i det som är option 1 som ska säkra informationsutbyte mellan vårdgivare. Det är 34 kommuner som har möjlighet att avropa option 2 som är ett stöd för hela elevhälsan både den medicinska och den icke medicinska delen.

  • Det är bra om ni svarar på frågorna oavsett vad er kommun har möjlighet att avropa.
  • Länken kan delas, så fler personer kan fylla i enkäten om ni vill fördela uppgiften på flera personer.

När du trycker på att skicka in enkäten så får du ingen egen kopia. Önskar du få dina svar så maila ann-charlotte.klaren@vastkom.se

Svar önskas senast 29 mars.

Tack för hjälpen!
Jag svarar för område


Jag svarar för områdeHar ni dokumenterade riktlinjer för elevhälsans dokumentation?


Har ni dokumenterade riktlinjer för elevhälsans dokumentation?


Gäller individ, grupp och/eller skolnivå.

Om ja. Vänligen skicka dem till ann-charlotte.klaren@vastkom.se

Har ni kompetenser anställda inom elevhälsan förutom de som är lagstiftade? Om ja, svara annat och ange vilka.


Har ni kompetenser anställda inom elevhälsan förutom de som är lagstiftade? Om ja, svara annat och ange vilka.


Enlig lag: Skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog

Har er kommun ett ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete som gäller elevhälsan?


Har er kommun ett ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete som gäller elevhälsan?
Om ja, Vänligen skicka dem till ann-charlotte.klaren@vastkom.se

Hela elevhälsan, ickemedicinska och/eller medcinska

Beslutsstöd
Ett beslutsstöd är en hjälp i en situation där det råder osäkerhet om tex insats. Det kan vara allt från en enkel checklista på papper till ett avancerat datasystem.Byte av dokumentations och verksamhetssystem för elevhälsan

Har er kommun bytt dokumentations- och verksamhetssystem för elevhälsa inom de senaster 5 åren?


Har er kommun bytt dokumentations- och verksamhetssystem för elevhälsa inom de senaster 5 åren?


Senast publicerad