VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

FVM - infrastruktur

VästKom arbetar för kommunernas räkning i VGR:s program Framtidens vårdinformationsmiljö. I programmet är upphandlingen slutförd och planering pågår för implementering av Millennium, så heter dokumentations- och verksamhetssystemet.

Kommunerna i länet har möjlighet att köpa olika funktionalitet i Millenium, beroende på vad de gett VGR för fullmakt i upphandlingen. Just nu arbetar vi med olika förberedande aktiviteter för att kunna planera det fortsatta arbetet på ett bra sätt.

Genom att svara på enkäten och dela med er så skapar vi bättre förutsättningar för fortsatt arbete. Det är bra om ni svarar på frågorna oavsett vad er kommun har möjlighet att avropa.

Svar önskas senast 25 mars.

Svarar för kommun: * (obligatorisk)


Svarar för kommun:Vilka externa nätverksanslutningar har ni idag? (som kan användas för att nå VGR:s nät och tjänster)?


Vilka externa nätverksanslutningar har ni idag? (som kan användas för att nå VGR:s nät och tjänster)?


Vilket primärt klientoperativsystem används för datorer inom Vård och Omsorg samt Elevhälsa?


Vilket primärt klientoperativsystem används för datorer inom Vård och Omsorg samt Elevhälsa?
Vilka klientoperativsystem används för mobila enheter som mobiltelefoner och läsplattor inom Vård och Omsorg samt Elevhälsa?


Vilka klientoperativsystem används för mobila enheter som mobiltelefoner och läsplattor inom Vård och Omsorg samt Elevhälsa?

Har er kommun någon, i detta sammanhanget relevant, IT-drift utlagt på tredje part i Sverige eller utomlands?


Har er kommun någon, i detta sammanhanget relevant, IT-drift utlagt på tredje part i Sverige eller utomlands?
Senast publicerad