VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

FVM Forum option 2 eller 3

Inhämta kontaktuppgifter

Projekt Kommun-FVM planerar återigen aktiviteter för att sammanföra representanter för de kommuner som potentiellt kommer avropa någon av dessa optioner.

Mötet kommer hållas via Teams och utgår från den enkät ”status avropa Länk till annan webbplats.” som genomfördes under v. 11. Enkäter kommer göras v.14 och v.16.

Nästa möte 8 april.

  • kl 14 option 2
  • kl 15 option 3

Deltagare från er kommun är en person som är insatt i frågan och som utses av förvaltningschef. Här anmäls de person/er som ska kallas .

Anmälan

  • Sker via formuläret nedan
  • Anmälda kommer få en kalenderinbjudan. Skickas ut löpande efter den 23 mars.

Kontaktuppgifter Elevhälsa
Kontaktuppgifter Kommunal hälso- och sjukvård

Senast publicerad