VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

FVM Forum avropa option 2 eller 3

Bakgrund till inbjudan

Flera kommuner som tänkt avropa option 2 och/ eller 3 har framfört behov av att få möta övriga som har beslutat, har vilja och intention att avropa dessa optioner.

Det här mötet finns till för att skapa en mötesplats för kommuner som tänkt avropa. Detta för att de ska kunna estimera kostnaderna och också starta partnerskap.

Ni kommer kunna delta på plats i Göteborg eller via video.

Forum Elevhälsa option 2
10 mars klockan 9-12

Forum Kommunal hälso- och sjuvård option 3
10 mars klockan 13-16

Målgrupp

Förvaltningschef eller den/de utser att medverka för kommunens räkning.

Agenda, preliminär utvecklas utifrån era behov

Välkomna och presentation

Presentation av estimat utifrån antalet kommuner som tänkt avropa.

  • Implementeringsersättning till Cerner påverkas av antalet avropande kommuner ​

Information om kommande arbete.

  • Designfas
  • Implementeringfas
  • Hur skulle framtida samarbete kan se ut ​
  • Förväntningar på fortsatt process

Punkter anmälda från deltagande kommuner

Anmälan

  • Sker via formuläret nedan
  • Senast anmälan är 6 mars.
  • Anmälda kommer få en kalenderinbjudan. Skickas ut löpande efter den 5 mars.

ANMÄLAN OPTION 2 ELEVHÄLSA
Klockan 9-12

Vi medverkar i forum elevhälsa


Vi medverkar i forum elevhälsa
ANMÄLAN OPTION 3 KOMMUNAL HÄLSO OCH SJUKVÅRD
Klockan 13-16

Vi medverkar i forum hälso och sjukvård


Vi medverkar i forum hälso och sjukvård

Senast publicerad