VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Antal användare i er kommun som berörs av option 2 och 3

Vi har i upphandlingen eftersökt antalet användare av verksamhet och dokumentationssystem i kommunen. Nu behöver vi uppdatera dessa uppgifter för att mer exakt kunna beräkna kostnader för drift och support.

Frågorna kring antalet användare nedan avser uppgifter på kommunens huvudsakliga dokumentationssystem (per option).

Exempelvis för elevhälsan: PMO, ProRenata
Exempelvis för HSL: Procapita, Treserva, Magnacura.

Förlängd svarstid, nu fram till 5 augusti 2019


ANVÄNDARE OPTION 2 -ELEVHÄLSA
Besvaras av kommuner som kan avropa option 2.

Uppgift avser antal användare den 31 maj 2019


Uppgiften avser


Uppgiften avser
Utgå ifrån er beräkning idag.namn

ANVÄNDARE OPTION 3 KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Besvaras av kommuner som kan avropa option 3.

Uppgift avser antal användare per 31 maj 2019


Uppgift avser antal användare den 31 maj 2019Senast publicerad