VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Steg 2

Uppföljning av handlingsplanen Det goda livet för de mest sjuka äldre 2016-2018

Under våren/sommaren har vårdsamverkan och dess aktörer haft möjlighet att svara på en enkät om handlingsplanen för de mest sjuka äldre som går ut vid årsskiftet. Inom vissa vårdsamverkans arenor svarade man direkt gemensamt, andra önskade använda enkäten för att inhämta synpunkter från verksamheterna.

Med de samlade svaren från varje delregion ombeds nu varje ledningsgrupp lämna ett samlat svar på tre av frågorna. Det finns också möjlighet att lämna förslag och kommentarer.

Frågor besvaras av: Charlotta Wilhelmsson, VästKom


Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Senast publicerad