VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Anmälan kontaktperson Kommun FVM

Du är utsedd som kontaktperson för din kommun.

 • Här anmäler du dig till uppdraget samt till uppstartskonferens.

Kan du inte medverka på någon av de fyra konferenstillfällena? Vi kommer ordna ett särskilt distansmöteskoncept, med film och distansmöte. Inbjudan skickas till de som registrerat sig som kontaktperson på denna sidan.

Bakgrund

Under 2019 intensifieras arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö inom flera olika områden och därmed ökar också vikten av att nå ut med information till våra 49 kommuner, såväl kring det övergripande regionala arbetet men också gällande vad som praktiskt behöver förberedas i den egna organisationen.

För att säkerställa kommunikation, förenkla processen och skapa ett fungerande arbetssätt behövs utsedda kontaktpersoner i kommunerna.

Som kontaktperson för FVM-arbetet blir du VästKoms förlängda arm och möjliggörare för att kommunen är förberedd och står rätt rustad för införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö. Kontaktpersonens uppdrag gäller minst fram till Implementeringsansvarig är utsedda i kommunerna, vilket sker när kommunerna beslutar om att köpa erbjudandet från VGR och teckna avtal med Cerner.

Kontaktpersoner som VästKom behöver för att säkerställa kommunernas delaktighet är inom områdena; Elevhälsa, Vård och omsorg samt Teknik (kan svara och förmedla frågor om kommunens tekniska förutsättning, tex arkitektur.

Det är upp till varje kommun att besluta om det ska vara en person för varje område eller en kontaktperson för samtliga områden.

Uppdrag kontaktperson

Som kontaktperson för din kommun ansvarar du bland annat för att:

 • Ta emot, filtrera och sortera information kring FVM för att sedan förmedla till funktioner för information, beredning, beslut och förankring i din kommun.
 • Framföra kommunens behov och synpunkter till VästKom.
 • Samordna dig med övriga kontaktpersoner i er kommun (Gäller om ni är flera).
 • Identifiera nyckelpersoner och kompetenser som kan bidra i olika aktiviteter inom FVM.
 • Förbereda kommunen för att kunna ta emot, bereda och besluta om optionserbjudandet.
 • Delta i den arbetsgrupp som ska bereda underlaget med optionserbjudandet.

Alla beslut tas i kommunens ordinarie struktur.

Varje kommun bedömer själva hur mycket tid som ges till kontaktpersonen/erna utifrån era förutsättningar. En rekommendation från VästKom är; om kommunen utser tre kontaktpersoner så räkna på ca 10 timmar per månad i genomsnitt. Största arbetstoppen är att bereda frågan om optionserbjudandet.

VästKoms projektkontor för Kommun FVM stödjer kontaktpersoner med uppstartsträff, information och som dialogpartner. Till exempel så kommer ett förslag på hur kommunen kan bereda optionserbjudandet och vilka funktioner som är bra att de är med i en arbetsgrupp.

Upptaktsträffar för kontaktpersonerna är genomförda på följande orter:

 • 29 april kl 13-16 Göteborg, GR Konferens, Anders Personsgata 8, Lokal 4:an
 • 3 maj kl 9-12 Skövde, Gothia Science Park, Portalen, OBS! Lokal Panorama
 • 6 maj 13-16 Borås, Pulsen konferens Länk till annan webbplats. ligger på Kyrkängsgatan 8, Borås
 • 7 maj 9-12 Uddevalla, Riverside

Kontaktpersoner som registrerar sig nu bjuds in till videomöte.


Jag är kontaktperson för:


Jag är kontaktperson för:Du kan vara kontaktperson för flera områden. Det är kommunen som beslutar.
Jag anmäler mig till uppstartsmöte


Jag anmäler mig till uppstartsmöte

Det bjuds på fika. Här anmäler du ev avvikelser i kost


Det bjuds på fika. Här anmäler du ev avvikelser i kost

Senast publicerad