VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Trygg och effektiv utskrivning

Sidan Trygg och effektiv utskrivning har bytt namn till Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård. Du hittar den nya sidan här!

Regiongemensamma rutiner

Sedan 2007 finns en överenskommelse om regionala rutiner för informationsöverföring och samordnad vårdplanering för utskrivningsklara patienter.

Samordnad individuell plan – SIP

Kommuner och landsting ansvarar för att bedöma om den enskilde behöver en SIP, samordnad individuell plan. Arbetet med SIP ska börja utan dröjsmål.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084