VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Socialtjänst & Hälso- och sjukvård

Kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har gemensamt ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av vård och omsorg. Samarbete präglat av en förtroendefull och öppen dialog är en förutsättning för att möta framtidens utmaningar och sätta individens behov i fokus.

VästKom jobbar på uppdrag av de fyra kommunalförbunden som i sin tur samlar de 49 kommunerna i Västra Götaland. Inom området socialtjänst och hälso- och sjukvård sker det mesta av arbetet i samverkan med Västra Götalandsregionen. Sedan 2018 finns en gemensam webbsida för Vårdsamverkan i Västra Götaland - www.vardsamverkan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - med information om aktuella projekt och om organisationen för samverkan samt de gemensamma avtalen, överenskommelserna och handlingsplanerna.

Frågor bereds tillsammans med företrädare för kommunalförbunden inom ramen för beredningsgrupp VGK. Samverkansfrågorna hanteras i Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och det politiska samrådet (SRO). De mellankommunala frågorna hanteras i VästKoms styrelse.

Samverkan med VGR

Information om samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen finns på www.vårdsamverkan.selänk till annan webbplats.

Direktlänkar:

Kontakt

KONTAKT

Anneli Assmundson Bjerde
Utvecklingsstrateg VästKom

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Charlotta Wilhelmsson 
Processledare VästKom

Telefon: 070-342 81 77
e-post: charlotta.wilhelmsson@vastkom.se

Jeanette Andersson
Processledare VästKom

Telefon: 073-803 73 11
e-post: jeanette.andersson@vastkom.se

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084