VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Bredbandssamverkan i Västra Götaland

I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som har ansvar för samverkan kring bredbandsutbyggnaden i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen arbetar operativt för att genomföra IT-infrastrukturstrategin via arbetsgruppen UBit, (Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur), och föreningen Great (Göteborg Region Easy Access Technology).

Arbetsgruppen UBit består av representanter från de fyra kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen. UBit hjälper kommunerna genom att sprida information och ge råd. För att följa utvecklingen på marknaden sker även nära kontakter med kommersiella aktörer.

Läs mer via länkarna nedan

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084