VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Med anledning av Corona-viruset och samverkan mellan de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen

I Västra Götaland har vi sedan länge en etablerad samverkansstruktur mellan kommunerna och VGR.

Detta har bidragit till att vi snabbt och effektivt har kunnat ta tag och samarbeta kring viktiga frågor kopplat till Covid-19. På den gemensamma webbplatsen vardsamverkan.se finns aktuell information om samarbetet samt gemensamma rutiner och riktlinjer. www.vardsamverkan.se/covid-19/

Vi har dessutom skapat samverkansrutiner kring hantering och distribution av skyddsmaterial, med rapporteringsportaler både på VästKoms hemsida och på Socialstyrelsen.


Frågor som lösts i samverkan under våren 2020

Gemensamma rutiner mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR

  • Smitta inom SÄBO och hemsjukvård
  • Provtagningsrutiner (från Vårdhygien)
  • Samverkan kring skyddsutrustning med VGR och LST
  • Sittande och liggande transporter för personer med misstänkt/bekräftad Covod-19-smitta
  • Dokumentation inom IT- tjänst SAMSA
  • Egentester medarbetare

Folkhälsomyndigheten - www.folkhalsomyndigheten.se | covid-19

Socialstyrelsen - www.socialstyrelsen.se | krisberedskap corona

Länsstyrelsen - www.lansstyrelsen.se | om coronaviruset

Publicerad 2020-06-17

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084