VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Även VästKoms styrelse ställde sig bakom nytt Hälso- och sjukvårdsavtal

Ännu ett steg är taget i beslutsprocessen kring nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland. VästKoms styrelse ställde sig den 6 december bakom förslaget och därmed kan kommunalförbunden rekommendera de 49 kommunerna i länet att ställa sig bakom förslaget.

Den fortsatta beslutsprocessen

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen är nu i 50 parallella beslutsprocesser efter beslut i det politiska samrådsorganet, SRO, den 25 november. Kommunernas fortsatta beslutsprocess startade med att VästKoms styrelse behandlade ärendet den 6 december innan de fyra kommunalförbunden i sin tur kan rekommendera samtliga kommuner att ställa sig bakom nytt Hälso- och sjukvårdsavtal samt underavtal Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. Varje kommun ska därefter besluta i respektive kommunfullmäktige.
Västra Götalandsregionens fortsatta beslutsprocess startar med Regionstyrelsens MBL den 5 december, beslut i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tas den 19 december för att sedan beslutas i Regionstyrelsen den 17 januari och i Regionfullmäktige den 31 januari.

KONTAKT

Sverker Andersson
Processledare Västkom

Telefon: 070-911 90 06
e-post: sverker.andersson@vastkom.se

PRESENTATION

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084