VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Ny rapport från VästKom kartlägger mobila lösningar för socialtjänsten och hemsjukvården

Vilka mobila lösningar integrerade med kommunernas verksamhetssystem finns på marknaden och hur ser funktionaliteten ut? De frågorna besvaras i ny rapport från VästKom.

Mobil åtkomst till verksamhetssystem som används av kommunal hemtjänst och hemsjukvård är mycket efterfrågat. För att underlätta vid gemensam förhandling med leverantörer om mobila lösningar integrerade med kommunernas verksamhetssystem har VästKom därför tagit fram en ett stödmaterial. Rapporten är en guide till vilka mobila lösningar som finns på marknaden och vilka funktionskrav de uppfyller.

OBS! Det skall dock påpekas att rapporten är ett urval av mobila lösningar på marknaden och inte en heltäckande beskrivning av mobila lösningar.

KONTAKT-
FH

Fredrik Holm
eSamordnare Boråsregionen
kommunalförbund 

Telefon: 0708-773741
e-post: fredrik.holm@borasregionen.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084