VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Ersätta fax av epikriser med NPÖ

Presentation till den 16 och 27 oktober

Se filmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Idag sker informationsöverföring av epikriser vid utskrivning från sjukhus, i samband med samordnad vård- och omsorgsplanering, i stor utsträckning genom fax. Många kontakter sker även via telefon. Nuvarande hantering uppfyller inte kraven på säker meddelandehantering och patientsäkerhet då faxmeddelanden i huvudsak skickas okrypterat över internet. Patientsäkerheten äventyras även då information kan skickas till fel mottagare. Fax är tidskrävande för personalen och medför ofta även dubbellagring av handlingar.

En pilot genomfördes våren 2017 mellan NU-sjukvården, Uddevalla kommun och en vårdcentral. Istället för att faxa omvårdnads-, läkar- och rehab-epikriser användes NPÖ för att ta del av information. Resultatet visar att:

  • NU-sjukvården och Uddevalla kommun kommer inte att återgå till att faxa epikriser efter projekttiden då resultat av piloten fallit väl ut.
  • Rutinen för inhämtande av samtycke bör dock ses över i samband med att ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård” träder i kraft.
  • Kommunen ser att efterfrågad information finns tillgänglig i NPÖ vid rätt tidpunkt.
  • Projektet har bidragit till ökad samverkan och förståelse mellan de olika parterna. Ett lärande projekt för alla deltagare som ökat kunskapen om NPÖ, SAMSA och PDL.

Slutrapport: Breddinförande att ersätta fax av epikriser med NPÖPDF

UppdragshandlingPDF

 

Frågor - Stöd


Kontaktuppgifter

Gunilla Augustsson  Funktionskoordinator SVPL/GITS

Maria Bertilsson – Enhetschef, SIS-funktion NU-sjukvården

Eva Hansson - lokal förvaltare SAMSA, Uddevalla kommun

Camilla Kotarevic Franzén - DSK Närhälsan Dagson Vårdcentral

Lena Larsson Förvaltare och processledare Närhälsan

Lena Bernhardsson - Objektspecialist (NPÖ)

VästKom Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084