VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Samverkansdagen 2020- NU SOM WEBINARIUM

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium för samverkan inom vård och omsorg i Västra Götaland

Med anledning av Covid-19 har vi valt att erbjuda ett websänt WEBINARIUM istället för en fysiskt sammankomst.

I dagsläget planerar vi att genomföra en web-sändning men naturligtvis får vi följa utvecklingen om Corona smittan och kommer löpande att ta ställning till vad som sker.

Nära samverkan mellan regional och kommunal verksamhet är en förutsättning för att invånarna ska få tillgång till god vård och omsorg. I Västra Götaland finns en lång tradition och erfarenhet av samverkan.

Anna Nergårdh, Regeringens särskilda utredare, är inbjuden att presentera det senaste från utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, huvudbetänkandet lämnas i mars 2020.

Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård och Helena Henningsson, handläggare på SKR som stödjer kommunernas och regionernas arbete för Nära vård medverkar.

Möjlighet att interagera med föreläsarna via dialog och kommentarer kommer att erbjudas genom mentimeter.com

Målgrupp: Förtroendevalda, förvaltningsledare, chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt representanter för brukarorganisationer i Västra Götaland.

Kostnad: Mötesdagen är kostnadsfri.

Anmälan: Till vårt webinarium behövs ingen anmälan utan du är välkommen att koppla upp dig via inloggningsuppgifter här på vår hemsida. Du deltager, på för dig lämplig plats, via din dator!

Varmt välkommen!

VästKom och Koncernkontoret Västra Götalandsregionen

Kostnadsfritt

Konferensen är kostnadsfri!

Du kopplar upp via din dator, på en plats som passar dig.

Tid och plats

Torsdag 23 april 2020 Kl. 08:30 - 12:30

Agenda i korthet

08:30 Välkommen och inledning

Samordnad utveckling för god och nära vård
Regeringens särskilde utredare Anna Nergårdh presenterar det senaste i utredningen

Nära vård
Lisbeth Löpare-Johansson och Helena Henningsson från SKR

Nära Vård i Västra Götaland
- Gemensam Färdplan

Digitalisering

Summering

12:30 Webinariet avslutas

Målgrupp

Ansvariga tjänstepersoner, förvaltningsledning och politiker m.fl. inom välfärdsområdet i Västra Götaland på länsnivå, delregionalt och lokalt – samt representanter för brukarorganisationer.

 

Senast publicerad 2020-03-16


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 |GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084