VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Socialhandläggare VGK

Socialhandläggare VGK (SocH-VGK) består av representanter från de fyra kommunalförbunden med expertis och ansvar inom socialtjänst- och/eller hälso- och sjukvårdsområdet.

Ansvarsområde

Socialhandläggargruppen VGK arbetar med alla kommunala frågor inom socialtjänst och/eller hälso- och sjukvårdsområdet på uppdrag av Ledningsgruppen VGK. Man företräder kommunerna även i många andra frågor inom välfärdsområdet. Gruppen bereder de frågor som ska hanteras i Ledningsgruppen VGK samt lämnar förslag till beslut/åtgärd. Gruppen har fullt mandat att behandla och avgöra frågor som inte bedöms som principiella eller på annat sätt bör underställas ledningsgruppens beslut. Socialhandläggargruppen VGK bereder även samverkansfrågor med VGR som ska behandlas i Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG.

Representanter 2017

Boråsregionen - Sjuhärads Kommunalförbund:

Elisabeth Jonsson, elisabeth.jonsson@borasregionen.se
Gunilla Bothén, gunilla.bothen@borasregionen.se

Göteborgsregionens Kommunalförbund:

Elisabeth Beijer, elisabeth.beijer@grkom.se
Linda Macke, linda.macke@grkom.se
Kristina Nyckelgård, kristina.nyckelgard@vastra.goteborg.se

Fyrbodals Kommunalförbund:

Lis Palm, lis.palm@fyrbodal.se
Charlotta Wilhelmsson, charlotta.wilhelmsson@vastkom.se

Skaraborgs Kommunalförbund:

Hanna Linde, hanna.linde@skaraborg.se
Jessica Ek, jessica.ek@skaraborg.se

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084