VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Styrgrupp för strategisk samordning (SSVIT)

Strategiska styrgruppen för samordnad IT-utveckling i VG

Den strategiska styrgruppen består av tio personer; de fyra kommunalförbundsdirektörerna, en kommunchef per kommunalförbund, en representant från Göteborgs Stad samt direktör och länssamordnare från Västkom.

Ansvarsområde

Den strategiska styrgruppens ansvar är att vara beställare av uppdrag hos den utförande delen av organisationen, besluta om prioritering av projekt, ekonomiska ramar, rekommendera framtagna gemensamma lösningar till kommunerna, vara knutpunkt för förankringsarbetet i VG-kommunerna samt utgöra kontakten med Västra Götalandsregionen och SKL i regionala och nationella utvecklingsfrågor som rör de 49 kommunerna.

Representerar

Namn

Roll

Boråsregionen / Sjuhärads Kommunalförbund

Joakim Svärdström

Regionutvecklingschef

Skaraborgs Kommunalförbund

Jan Malmgren

Förbundsdirektör

Göteborgsregionens Kommunalförbund

Helena Söderbäck

Förbundsdirektör

Fyrbodals Kommunalförbund

Jeanette Lämmel

Förbundsdirektör

Fyrbodals Kommunalförbund

Håkan Sundberg

Kommundirektör Munkedal

Göteborgsregionens Kommunalförbund

Peter Lönn 

Kommundirektör Härryda

Boråsregionen / Sjuhärads Kommunalförbund

Magnus Nilsson

Kommunchef Svenljunga

VästKom

Ann-Charlotte Järnström, ordf

Direktör

Göteborgs stad

Lisbeth Nilsson

Direktör Utbildning och Välfärd

Skaraborgs Kommunalförbund

Tomas Fellbrandt

Kommundirektör Skövde

VästKom

Karl Fors

Länssamordnare


Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084