VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Jobba hos oss

Vi tar tag i de stora frågorna i samhället och jobbar för att Västra Götalands invånare ska få nytta av våra ansträningar och vår kunskap. Att jobba hos oss är inspirerande, spännande och givande.

Tillgängliga tjänster

 

God kommunikationsförmåga och förmåga att skapa samsyn och gemensam framdrift

Det kommunerna och Västra Götalandsregionen nu gör för att skapa Framtidens vårdinformationsmiljö är banbrytande. En gemensam vårdinformationsmiljö för regionen och alla kommuner.

I höst startar fasen Design, bygga & test (DBT) varför programmet behöver en erfaren ledare på plats som kan processleda arbetet kopplat till option 2 Elevhälsa och option 3 Hemsjukvård.

Vi söker en driven, uthållig och kommunikativ processledare med förmåga att leda team med medlemmar från olika delar av regionens verksamheter i nära samarbete med leverantören. Du ingår dessutom i en grupp av kollegor som tillsammans håller ihop helheten.

Sista ansökningsdag 12 juli 2020

Läs annonsen i sin helhet...

Senast publicerad 2020-07-03


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084