Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Aktuellt

2017-11-01
Samarbete med studenter på IT Universitetet som kommer få uppdrag och frågeställningar till verksamheten med anledning av statistiken för distansmöte.

 

Statistik

Varje månad samanställs statistik över genomförda distansmöten inom samordnad vård och omsorgsplanering. Statistiken används för att följa utveckling och för att vid behov sätta in stöd. Statistiken redovisas också för SITIVöppnas i nytt fönster för hemtagande och fortsatt utveckling inom respektive organisation.

Intressanta mätvärden är:

  • Antal distansmöten i relation till fysiska/telefonmöten
  • Antal deltagande från Närhälsan
  • Antal deltagande från Privata vårgivare
  • Hur lång tid tog mötet

OBS! I dagsläget ansvarar sjukhuset för registrering av information i framtagen uppföljningsenkät(=manuellt efterarbete). Arbete pågår för att förenkla och förbättra statistikunderlaget.

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Telefon Funktionsledare:
0702 - 70 91 47

Org Nr: 232 100 0131