Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Aktuellt

2017-11-01
Samarbete med studenter på IT Universitetet som kommer få uppdrag och frågeställningar till verksamheten med anledning av statistiken för distansmöte.

 

Statistik

Varje månad samanställs statistik över genomförda distansmöten inom samordnad vård och omsorgsplanering. Statistiken används för att följa utveckling och för att vid behov sätta in stöd. Statistiken redovisas också för SITIVöppnas i nytt fönster för hemtagande och fortsatt utveckling inom respektive organisation.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131