Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

SAMSA - Ny funktion för visning av medelvärde

Nu finns ett nytt stöd för kommuner att kontrollera de uppgifter i SAMSA som ligger till grund för fakturering.

Alla som arbetar i en verksamhet som har åtkomst till VGR-nätet eller Sjunet och som har användare inom sin verksamhet som arbetar med SAMSA, kan öppna och läsa SAMSA Medelvärdes/faktura modul.

Läs mer om medelvärdesmodulen här:
http://gitsvg.se/gits/samsa/ittjanstensamsa/betalningsansvar

Du behöver inte själv vara SAMSA användare.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131