Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Inställd Konferens - Digitalisering i Praktiken


Konferensen inställd pga rådande läge med Covid -19

I samverkan mellan Hälsoakademin Väst, GITS, Kommunakademin Väst, Högskolan Väst och Interreg-projektet eTeam arrangeras den årliga konferensen ”Digitalisering i praktiken inom hälsa, vård och omsorg”. Årets fokus är tillgänglig information

Syfte: Förbättra samverkan, få fram nya områden att arbeta med och undersöka tillsammans med akademi samt forsknings- och utvecklingsenheter

Målgrupp: Kliniskt verksamma, studenter och övriga med intresse för dagens innehåll, som arbetar inom vård och omsorg i Västra Götaland och Högskolan Väst. Konferensen vänder sig även till politiker och chefer inom ovan verksamheter.

PROGRAM

Konferensen kommer byggas upp i block där dagens fokusområden presenteras utifrån forskning, klinisk erfarenhet och studentarbeten. Slutgiltigt program är ännu inte klart men kommer att utgå ifrån nedan:

Block 1 - Den enskildes upplevelse

  • Pensionärers oro och förväntan för digitaliseringen i vården (Utanförskap)
  • Patienters upplevelser av distansmöten - personcentrerat arbetssätt

Block 2 - Samverkan vid vårdplanering

  • Aktuell forskning om Samverkan vid vårdplanering - ett mellanorganisatoriskt triangeldrama för patienter med komplexa behov

Block 3 - Juridiska frågeställningar och krav

  • Socialdepartementets utredning om översyn av vissa frågor som rör peronuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (S 2019:01) Information om direktiven och utredningen
  • Tydligörande av samtycke

Block 4 - Framtida informationssystem inom vård och omsorg
Konferensinfo

När: 26 maj 09:30 - 16:00,
fika från 09:00

Var: Högskolan Väst,
Trollhättan Entré AIL

Konferensen är kostnadsfri och lunch och fika ingår.

 

Presentationer

Här kommer samtliga presentationer för dagen tillgängliggöras.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131