Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Beställning av eTjänstekort inom Västra Götaland

Boka, beställ och avboka tider för ditt eTjänsteKort (SITHS)

  • Ta reda på ditt BeställarID/Referensnummer innan du börjar boka,
    är du osäker - kontakta din närmaste chef!
  • Länk till lista för Referensnummer KommunerPDF
  • Utgivningskontor finns på flera platser inom regionen, välj det kontor som passar dig bäst via bokningen.
  • Kommunanställda ska ej boka på NU-sjukvårdens eller SU:s utgivningskontor i Trollhättan (NÄL), Uddevalla (Sjukhuset) och Göteborg (Sahlgrenska och Östra) då dessa ännu ej har behörighet att beställa kort åt kommunerna.

Anställda inom VGR, de 49 kommunerna i Västra Götaland, privata vårdgivare (med VGR avtal) samt entreprenörer (med VGR avtal) kan använda tjänsten.

eTjänstekort (SITHS/Efos)

Boka, beställ och avboka tider för ditt eTjänsteKort (SITHS/Efos)

eTjänstekort (SITHS/Efos)


Närhälsans kortutbyte hanteras separat i Göteborgsområdet. Extra resurser har satts in från Närhälsan för att kunna hantera samtliga medarbetare på bästa sätt. Beställ ditt kort nedan.


Boka, beställ och avboka tid för passage på Sahlgrenska universitetssjukhus och NU-sjukvården

Bokning för kort som används för passage på sjukhus Passagekort Sjukhus

  • Utgivningskontor finns på flera platser inom regionen, välj det kontor som passar dig bäst via bokningen.

Anställda inom VGR, de 49 kommunerna i Västra Götaland, privata vårdgivare (med VGR avtal) samt entreprenörer (med VGR avtal) kan använda tjänsten.

DRIFTSTATUS
PRODUKTER OCH STÖD


Information för administratörer (ORA/KRA)

Logga in »

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131