VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Byt perspektiv.
Från vårdgivare till individ.

Ditt eller mitt ansvar? Vem betalar? Det är tyvärr förekommande tvistefrågor när hälso- och sjukvårdsansvaret för en enskild patient eller brukare diskuteras mellan landsting och kommun i Västra Götaland. Vårt nya hälso- och sjukvårdsavtal ska stödja och underlätta samverkan och åtta vägledande patientfall ska hjälpa oss byta perspektiv.

Se filmen: Byt perspektiv. Från vårdgivare till individ.

Mindre än en vecka till avtalsstart den 1 april och det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal och tillämpningsanvisningar finns redan nu att ta del av på webben, www.vgregion.se/hosavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillämpningsanvisningarna i form av åtta vägledande patientfall ska underlätta den praktiska tillämpningen av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland. Patientfallen är tänkta att användas som diskussionsunderlag och utbildningsmaterial för medarbetare och chefer i samverkan. I varje patientfall beskrivs ett scenario med efterföljande vägskäl för beslut och samtliga patientfall genomsyras av avtalets värdegrund där det gemensamma ansvaret med individens perspektiv är i centrum.

 

Den 6 april 2017 kommer webbsidan www.vgregion.se/hosavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att byta kostym då Västra Götalandsregionens nya webbplats publiceras.
Då kommer en webbaserad version av patientfallen lanseras där, och även
själva avtalet kommer då finnas tillgängligt i en webbversion.

KONTAKT

Sverker Andersson
Processledare Västkom

Telefon: 070-911 90 06
e-post: sverker.andersson@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084